Bipolar Bozukluk

DSM-IV’e göre Bipolar Bozukluk Tanı Ölçütleri

Manik Nöbet Tanı Ölçütleri:

A. En az bir hafta süreyle yükselmiş, taşkın ya da irritabl duygu durum döneminin olması

B. Aşağıdaki belirtilerden 3 ya da daha fazla bulunması

– Özsaygıda artma, büyüklük düşünceleri (grandiyozite),

– Uyku gereksiniminde azalma, aşırı konuşkan olma, baskılı konuşma,

– Fikir uçuşmaları, dikkat dağınıklığı,

– Psikomotor ajitasyon, amaca yönelik etkinliklerde artma,

– Kötü sonuçlar doğurma olasılığı yüksek zevk veren etkinliklere katılma,

C. Bu semptomlar mikst epizodun tanı ölçütlerini karşılamamaktadır.

D. Mesleki ve toplumsal işlevlerde önemli sorunlara neden olur, ya da başkasına zarar vermesini önlemek için hastaneye yatırılmayı gerektirecek kadar ağırdır,veya psikotik özellikler gösterir.

E. Bu belirtiler madde kullanımına bağlı değildir.

Manik Atak Alt Tiplendirmeleri:

A. Atak şiddetine göre hafif, orta ve ağır olarak ayrılır.

B. Psikotik özellikler varsa, psikotik özellikli mani olarak adlandırılır. Sanrılar daha çok büyüklük, güçlülük, zenginlik, bilginlik temalı sanrılardır.

C. Kesitsel özelliklerine göre Katatonik özellikli ve Postpartum başlangıçlı olarak ayrılır. Bipolar gidişine göre mevsimsel özellikli (atakların sıklıkla, aynı mevsimlerde yinelemesi) ve hızlı döngülü (bir yılda dörtten fazla atak olması) olarak ayrılır.

Hipomani Ölçütleri:

A. Son 4 günde mizaçta kabarma, yükselme ve artışın olması,

B. Manik atak B tanı ölçütündeki belirtilerin 3 ya da daha fazlasının bulunması,

C. Bu epizod sırasında kişinin semptomatik olmadığı zamanlardakinden çok farklı olarak işlevsellikte belirgin bir değişiklik olur.

D. Duygudurum bozukluğu ve işlevsellikteki değişiklik başkalarınca da gözlenebilir bir düzeydedir,

E. Bu epizod toplumsal ve mesleki işlevsellikte bozulmaya neden olmaz ve psikotik özellik göstermez,

F. Bu belirtiler bir maddenin ya da tıbbi durumun direk etkisine bağlı değildir.

Uyarı: Bipolar bozuklukta psikoterapi, ancak hasta bir Psikiyatri Uzmanı (tıp doktoru) tarafından takip edilmesi ve uygun görülmesi durumunda verilmelidir.

Dilerseniz Biz Sizi Arayalım

There is no form selected or the form was deleted.