Zeka Testi

Test kişilere yardımcı olmak için onlar hakkında gerekli bilgileri toplamakta kullanılır. Test kullanmanın amacı psikolojik ölçme sonucu kişiye veya gruplara psikolojik yardım etmektir. Psikolojik testler ile kişi kendisine dönük bir tanıma ve anlama geliştirebilir.

Kullanılacak testler; test uygulamasını, değerlendirme ve yorumlanmasını bilen uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Ayrıca şu da bilinmelidir ki tek bir test sonucuna bakılarak kişi ile ilgili yargıya varmak yetersiz olacaktır.

Zeka Testleri

”WISC-R zeka ölçeği” ; 6-16 yaş grubu çocuklar için, Türkiye standartlarına uyarlaması yapılmış en sık kullanılan zeka ölçüm araçlarından biridir. WISC-R zeka ölçeği belirli koşullar altında çocuğun performansını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Sözel ve performans olarak iki ana bölümden ve alt testlerden oluşur ve yaklaşık 1,5 saatte tamamlanır. WISC-R zeka ölçeği uygulaması, bu testin eğitimini almış ve belli sayıda uygulama gerçekleştirmiş uzman kişiler tarafından yapılmalı, test sonunda çocuğun gelişmesi gerekli görülen noktalarda aileye öneriler sunulur.

Bu testin uygulamacısının Türk Psikologlar Derneği tarafından sertifikalandırılmış olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

İlgi-Yetenek Testleri

İlgi-Yetenek Testleri kişilerin zihinsel ya da akademik yetenekleri hakkında bilgi toplamak amacı ile kullanılabilir. Ayrıca öğrencilerin ilgi alanlarını,eğilimlerini, yetenek ve becerilerini, akademik yatkınlıklarını tespit etmekte faydalı olabilir. Belli başlı ilgi-yetenek testleri ”Kendini Değerlendirme Envanteri” ,”KUDER İlgi Envanteri” sayılabilir.

Kişilik Testleri

Kişilik Testleri, bireyin kişilik özelliklerini toplumsal uyum düzeylerini ve öz benlik saygılarını tanıma amacıyla kullanılır. Ayrıca kişinin uyum ve kişilik problemleri hakkında bilgi verebilir. Kişilik testleri, hastanelerde ve eğitim kurumlarında kullanılabileceği gibi kamu ve özel sektörde işe eleman alımlarında kullanılabilir. Belli başlı kişilik testleri ”Hacettepe Kişilik Envanteri”, ”Edwards Kişisel Tercihler Envanteri” ,”MMPI” sayılabilir.

Mesleki Eğilim Belirleme Testleri

Meslek seçimi, insan hayatında yapılan en önemli seçimlerin başında gelmektedir. Bu testler özellikle yükseköğretime hazırlanan gençlerin mesleki ilgilerini, özel yeteneklerini, kişisel tercihlerini belirlemede yardımcı olur. Bunların arasında Mesleki Yönelim Envanteri, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği sayılabilir.

Dikkat-Algı Testleri

Konsantrasyon bozuklukları, motivasyon eksiklikleri, dikkatin çabuk dağılması ve dikkati yoğunlaştıramama gibi durumlarda kullanılabileceği gibi, diğer bazı testleri desteklemek için de dikkat-algı testleri kullanılabilir. ”Bender Gestalt Motor Görsel Algı Testi” bunların en iyi örneklerindendir.

Dilerseniz Biz Sizi Arayalım

There is no form selected or the form was deleted.