NLP

NLP yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirme üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikçi-Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından model haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.

NLP’nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerindeki araştırmalar oluşturur.

NLP’de bu tür araştırmalar özellikle kendi alanında çok başarılı olan insanların stratejileri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Buna NLP de modelleme denir ve günümüzde hızlı öğrenme ‘Accelerated Learnin’in önemli bir parçasıdır.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arası iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

NLP= Neuro Linguistic Programming

Neuro ile insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönettiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.

Linguistic ile yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.

Programming ile arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla tapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

Temel NLP Varsayımları

NLP araçlarıyla çalışanlar, birtakım ilkeleri baştan doğru kabul ederler (varsayarlar). Bu varsayımlar tartışılmaz evrimsel gerçekler, ya da kesin doğular değildir. Amaç etkin iletişim, gelişim ve değişim süreçlerine uygun bir zemin sağlayan bu varsayımların doğruluğundan yola çıkarak, dünyayı algılama, yorumlama ve davranış biçimi seçeneklerimizdeki gelişimi sağlamaktır.

‘İnsanlar, kendi yaşamlarını istekleri doğrultusunda şekillendirebilmek ve gerek gördüğünde değiştirebilmek için ihtiyaç duyduğu bütün kaynaklara sahiptir’

NLP uygulayıcıları hiçbir insanı eksik görmez. Herkes bünyesinde gelişim potansiyelini barındırır. Temel amaç, değişim veya gelişim için ihtiyaç duyulan kaynaklara, istenilen zamanda istenilen yerde ulaşabilmek veya bunlardan en iyi düzeyde yararlanmaktır.

‘‘iletişimde hata yoktur, sadece geri bildirimler vardır’’

Karşıdan alacağımız tüm tepkiler ya da elde ettiğimiz sonuçlar bizim için geri bildirim ve böylelikle bu sonuçlardan öğrenebileceğimiz faydalı bilgiler niteliğindedir. Geri bildirimler; uygulamış olduğumuz yöntemin bizi çözüme ya da hedefe yaklaştırıp yaklaştırmadığı konusunda bilgi vererek, gerektiği takdirde bizi yeni çözüm yolları aramaya davet eder.

‘‘Kurmuş olduğumuz iletişimin anlamı, karşımızdan almış olduğumuz yanıtta saklıdır’’

İnsanlar belli bir amaç ya da beklenti çerçevesinde başka insanlarla iletişim kurarlar. Karşımızdakinden beklediğimiz tepkiyi alamamak, iletmiş olduğumuz bilginin karşımızdakine istenilen şekilde ulaşmadığını gösterir. Bu durumda olumsuz tepki göstermek ya da ısrar etmek yerine davranışımızı değiştirmek bizi istenilen sonuca daha çabuk ulaştıracaktır.

Bir şey istediğin sonucu vermiyorsa yeni bir şey dene’’

Bu çağrı bir varsayım niteliğindedir ve etkilerimiz sonucunda aldığımız her türlü tepki(istenmeyen sonuçlar dahil),bir geri bildirim yani bizim için faydalı bir bilgi içerdiğinden, istediğimiz sonucu alana kadar davranışlarımızda esnek olup, yeni şeyler denemeye davet eder.

‘‘Harita arazinin kendisi değildir’’

Her insanın, dünyanın nasıl bir yer olduğu konusunda zihninde bir temsil vardır. Zihnimizdeki bu temsillerden hiçbiri dünyayı gerçekten olduğu gibi ya da eksiksiz yansıtmaz. İnsanlar ise zihinlerinde bulunan bu haritaya, yani temsile tepki gösteririler, gerçekliğin kendisine değil. Bunu bilmek kişiyi yargılamadan, bu şekilde davranmış olmasının nedenini daha sağlıklı araştırıp geliştirmememize imkan sağlar.

‘‘Her davranışın altında olumlu bir niyet yatar’’

İlk bakışta olası olumsuz etkileri göze çarpsa dahi, her davranışın onu uygulayan kişi için olumlu bir işlevi vardır ve bu çerçevede anlaşılmaya çalışılmalıdır. Davranışın altında yatan motivasyon kaynağını anlamak, o davranışı geliştirmek için bize önemli stratejik veriler sağlar.

‘‘Ne kadar çok tercih imkanımız varsa, o kadar iyi ’’

İnsanlar sahip oldukları davranış seçeneklerinden o an için en uygun olanını seçerler. En geniş davranış seçeneği, yani tercih repertuarı olan kişi, kompleks sistem dinamiği içerisinde esnekliği sayesinde durumu daha iyi kontrol edebilir. NLP çalışmalarının temel amacı kişiye duygusal ve davranışsal yeni seçenekler sunabilmektir.

Dilerseniz Biz Sizi Arayalım

There is no form selected or the form was deleted.