İntihar

İntihar, ‘‘ insanın kendisini cezalandırma veya kendisini kasıtlı olarak dünyadan ayırmak için girişilen eylem’’ olarak tanımlamakta ve diğer bir deyimle ‘‘ insanın yaşamına son vermek amacı ile yaptığı ve başarı ile sonuçlandırdığı patolojik bir davranış’’ olarak yorumlanmaktadır.

Buradaki tanımlar günümüz gerçeğine göre doğru (kuşkusuz bunlar ileride değişecektir) yorumlara varabilmek için verilmiştir. Bugün için kabul edilenlere göre bu tanımlarda şöyle değişiklik yapacağız:

1. İntihar insanın kendisini cezalandırması değil, çaresizliğin bir dışa vurumudur.

2. İntihar ne kadar planlanmış olsa bile kasıtlı (çaresizliğin bir anlatımı olduğu için) değildir.

3. İntihardaki amaç yaşamdan uzaklaşmak değil, kendine acı veren gerçekliğinden uzaklaşmak, kendi gerçekliğini değiştirme konusunda ki çaresizliğin anlatımıdır.

4. İntihar patolojik bir davranış değildir, insanın doğasında var olan bir tepkidir

Genel olarak ‘‘intihar’’ deyimiyle; gerçek ölümle sonuçlanan bir ‘‘intihar’’, ölümle sonuçlanmayan bir girişim, çevreyi intiharla tehdit, intihar düşüncesi ile ya da böyle bir düşünce olmadan ortaya konan depresif davranışlar sergileme ve kendi kendine zarar verme gibi çeşitli davranış biçimlerinin akla geldiği belirtilmektedir.

Diğer yandan bu karışıklığı önlemek için, bugün bu durumları şöyle tanımlamak daha uygun gibi görünmektedir.

 1. İntihar: ölümle gerçekleşen kendini öldürme girişimidir.
 2. İntihar girişimi; kişi bulunduğunda henüz ölümün gerçekleşmediği kendini öldürme girişimidir.
 3. İntiharın gerçekleşebileceği davranış (intihar düşüncesi ile ya da böyle bir düşünce olmadan ortaya konan depresif davranışları sergileme)
 4. Ani gelişen (genelde bir intihar düşüncesi olmadığı halde) o andaki bir intihar duygusuyla ölümle sonuçlanabilecek durumlar (kendi kendine zarar verme gibi çeşitli davranış biçimleri)

İntihar İçin Risk Etkenleri

 1. Erkek cinsiyeti
 2. Yalnız yaşama, yeni ayrılmış ya da boşanmış olma
 3. İleri yaş
 4. Son 6 aydır kişinin sağlığında giderek bozulması
 5. İş kaybı
 6. Depresyon, şizofreni ya da organik beyin rahatsızlığının varlığı
 7. Önceden öz kıyım(intihar) girişimi öyküsünün varlığı

Edinilmesi Gereken Önemli Bilgiler

 1. Kişinin ne zamandan beri bu durumda görüldüğü,
 2. Bir tıbbi rahatsızlığının bulunup bulunmadığı ve bu rahatsızlığın süreğenlik ya da ciddiyet derecesi,
 3. Psikiyatrik bir sağaltım altında bulunup bulunmadığı ya da son zamanlarda davranışlarında bir değişiklik gözlenip gözlenmediği,
 4. Bir kriz yaşantısını doğurabilecek yaşamsal bir olayın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği,(ilaç olarak) intihar düşünülüyorsa kişinin kullandığı ilaçların ve olası intiharın gerçekleşebileceği ilacın saptanması.

Dilerseniz Biz Sizi Arayalım

There is no form selected or the form was deleted.